Funkcja

Monitoring
SYSTEM
Zastosowane algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na natychmiastowe ostrzeganie o nietypowej aktywności minimalizując liczbę zgłaszanych fałszywych alarmów. Umożliwia to niezwłoczne reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości lub zagrożenia – także takie, które nie występowały wcześniej w innych sieciach.
System Scadvance XP

How it works?

Monitoring

Scadvance XP® monitors industrial networks not at their edges, as standard IT systems do, but gathers information directly from their inside, analyzing all packet traffic sent.

The hardware interfaces used allow for monitoring and connection to all types of industrial automation networks, thanks to which the people responsible for security in the organization have real-time visualization of all existing connections and devices. Thereby, an overview of possible undesirable communication in the OT is provided.

  • Continuous monitoring with reports on request
  • Recording of traffic possible
  • Monitoring the activities of external suppliers
  • Immediate visibility of the network map
  • Gathering information about connected devices

Interfejsy

  • RS-485
  • RS-232
  • RS-422
  • ETHERNET
demo scadvance

Request a Demo

Fill in the form. Our experts will contact you to arrange individual tests.

Case study

Find out how we operate

sa

ICsec rozpoczyna współpracę z CLICO
ICsec rozpoczyna współpracę z CLICO – wiodącym dystrybutorem VAD. Spółka ICsec – lider rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej, podpisała umowę dystrybucyjną z CLICO – największym wyspecjalizowanym dystrybutorem z wartością dodaną (VAD) na rynku polskim oraz Europy Centralnej i Wschodniej. ICsec jest producentem rozwiązania SCADVANCE XP, innowacyjnego systemu monitorowania sieci przemysłowych zapewniający identyfikację, monitoring oraz bezpieczeństwo posiadanych […]
More
Implementation of Scadvance XP in PKP Energetyka
PKP Energetyka has been operating in the Polish market since 2001, specializing primarily in the sale and distribution of electricity to rail carriers and other business customers. In addition, PKP Energetyka provides electricity services throughout the country and sells liquid fuels to railroad companies. PKP Energetyka’s development plan includes modernization of network infrastructure and introduction of new technologies for analyzing […]
More

Request a Demo

Fill in the form. Our experts will contact you to arrange individual tests.

Thank you

We will get back to you within 1 business day